لیست قیمت محصولات دریای فالوور ، سرور اصلی خدمات اینستاگرام

نام سرویس حداقل      * حداکثر      * قیمت هر عدد (تومان)
فالوور ایرانی اینستاگرام – سرور ۱ (سرعت متوسط ، کیفیت متوسط) = هر فالوور ۳۵ تومان ۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۳۵
فالوور خارجی اینستاگرام – سرور ۲ (سرعت متوسط ، کیفیت بالا ) = هر فالوور ۱۶ تومان ۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۶
لایک ایرانی اینستاگرام – سرور ۱ (سرعت کم، کیفیت بالا) ۵۰۰ ۴,۰۰۰ ۲۳
ویو (بازدید) +Impressions اینستاگرام – سرور ۷ (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا ۱۰۰ هزار ویو در روز) ۱,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳
ویو (بازدید) ایرانی اینستاگرام – سرور ۶ (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا ۵۰ هزار ویو در روز) ۱,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲
ویو (بازدید) اینستاگرام ارزان مخلوط ایرانی وخارجی
۵۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱
بازدید استوری ایرانی اینستاگرام – سرور ۲ سرعت متوسط
۵۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۶
ویو (بازدید) IGTV اینستاگرام ۱۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴
لایک IGTV اینستاگرام ۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۲۵
لایک خارجی پست ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۶


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.